совместимость по гороскопу весы скорпион лев мужчина и весы женщина гороскоп гороскоп на 2016 месяц телец мужчина по гороскоп от павла глоба на 2016 известные люди весы по гороскопу тут гороскоп на стрижки для близнецов в 2016 гороскоп финансовый лев 2016 лев гороскоп лев 2016 год обезьяны астрологический гороскоп для козерога гороскоп на год персональный гороскоп на завтра для близнецов гороскоп гороскоп тамары глоба 2016 год мужчина льв женщина овен гороскоп евгения по гороскопу стрелец гороскоп дружеской совместимость знаков зодиака тут рыбы детский гороскоп гороскоп на 2016 восточный гороскоп гороскоп от павла глобы водолей 2016 рак петух гороскоп на 2016 год гороскоп работа 2016 скорпион скорпион мужчина по гороскопу китайский гороскоп коза стрелец ссылка гороскоп дева 2016 от павла глобы тут на сайте здесь гороскоп на завтра лев оракул на сайте

Національний авіаційний університет

Місцезнаходження юридичної особи:
03058 м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Специфічні категорії
Якість, стандартизація та сертифікація
Інтелектуальна власність
Управління проектами
Адміністративний менеджмент
Енергетичний менеджмент
Консолідована інформація

0201 Культура - Документознавство та інформаційна діяльність
0202 Мистецтво - Дизайн
0302 Журналістика
0304 Міжнародні відносини
0305 Філологія
0401 Психологія
0402 Соціологія
0501 Економіка і підприєм-ництво
0502 Менеджмент
0504 Туризм
0601 Право
0702 Прикладна фізика
0708 Екологія
0709 Геодезія, картографія та землевпо-рядкування
0802 Прикладна математика
0804 Комп'ютерні науки
0905 Енергетика
0906 Електротехніка
0907 Радіотехні-ка
0908 Електроніка
0910 Електронні апарати
0913 Метрологія та вимірю-вальна техніка
0914 Комп’юте-ризовані системи, ав-томатика і управління
0915 Комп’ю-терна інженерія
0916 Хімічна технологія та інженерія
0921 Будівництво
0924 Телекомунікації
0925 Автомати-зація та комп’ютерно-інтегровані технології
0927 Видавничо-поліграфіч-на справа
0929 Біотехнологія

1001 Авіація та космонав-тика
Літаки і вертольоти
Технології та технологічне облад­нан­ня аеропортів
Виробництво, тех­ніч­не обслугову­вання та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Обладнання повітряних суден
Експлуатація літальних апаратів
Обслуговування повітряного руху
Системи аеронавігаційного обслуговування

1004 Транспортні технології
Транспортні системи
Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
Організація авіаційних робіт і послуг

1201 Архітектура

1601 Інформаційна безпека
Захист інформації з обмеженим дос­ту­пом та автома­тизація її обробки
Системи захисту від несанкціоно­ва­ного доступу
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом
Захист інформації в комп'ютерних сис­темах та мережах

Перепідготовка спеціалістів

7.000008
Енергетичний менеджмент
7.030507
Переклад
7.050103
Міжнародна економіка
7.050106
Облік і аудит
7.050107
Економіка підприємства
7.050108
Маркетинг
7.050201
Менеджмент організацій
7.050206
Менеджмент зов­ніш­ньоекономічної діяльності
7.060101
Правознавство
7.080403
Програмне забезпечення автоматизованих систем
7.090522
Газотурбінні установки і компресорні станції
7.090702
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
7.090703
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
7.091002
Біотехнічні та медичні апарати і системи
7.091401
Системи управлін­ня і автоматики
7.092101
Промислове і цивільне будівництво
7.100101
Літаки і вертольоти
7.100106
Виробництво, тех­ніч­не обслугову­вання та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
7.100107
Обладнання повітряних суден
7.100403
Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
7.160102
Захист інформації з обмеженим дос­ту­пом та автома­тизація її обробки
7.160103
Системи захисту від несанкціоно­ва­ного доступу
7.160105
Захист інформації в комп'ютерних сис­темах та мережах

Підготовка молодших спеціалістів
1004 Транспортні технології
5.100406 Організація авіаційних перевезень

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Підвищення кваліфікації Державних службовців, керівників та працівників державних підприємств, установ і організацій за напрямом 1501 Державне управління

Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України

Підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів

Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу