Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького

Місцезнаходження юридичної особи:
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів
0917 Харчова технологія та інженерія
1302 Зооiнженерiя
1305 Ветеринарна медицина

Підготовка спеціалістів
7.000001 Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка бакалаврів, спеціалістів
0501 Економіка і підприємниц-тво
0502 Менеджмент

Підготовка бакалаврів
0708 Екологія
1303 Водні біоресурси

факультет доакадемічної освіти і підготовки молодших спеціалістів
0601 Право

Перепідготовка за акредитованими напрямами (спеціальностями)
0917 Харчова технологія та інженерія
1302 Зооiнженерiя
0501 Економіка і підприємництво
0502 Менеджмент

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян