Стрийський аграрний коледж Львівського державного аграрного університету

Адреса коледжу:
82400 Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169,
ідентифікаційний код – 34387362

Підготовка бакалаврів
0919 Механізація та електри-фікація сільського господарства
6.091900 Механізація сільського господарства

Підготовка молодших спеціалістів
0501 Економіка і підприємництво
0504 Туризм
0601 Право
0804 Комп’ютерні науки
0919 Механізація та електрифікація сільського господарства
1301 Агрономія